אתר תקנון

תקנון האתר
אנו שמחים לארח אתכם באתר האונליין של חברת בורוביק יעוץ ושיווק. חנות אינטרנט המקוונת להקמת אתרי אינטרנט ותוכניות דיגיטלית מיתוג ועוד. תקנון זה הינו הסכם בינך, הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש באתר או במידע המצוי בו להלן על האתר השייך לחברת בורוביק יעוץ ושיווק ח.פ 025399205, תל אביב. הסכם זה מחייב לכל דבר ועניין. אנא קרא אותו בעיון ובקפידה. כל אחד ממשתמשי האתר יכול לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות לשונית  צור קשר באתר לשם קבלת הרות לתקנון ולתנאי הפעלה באתר
 
תנאי שימוש
תנאי הפעלה באתר שלהלן מגדירים בין השאר, את הפעלת הפעלה באתר וכן מסדרים את אופן הזמנת מוצרים באמצעות האתר. קרא אותם ביון ובקפידה, שכן הם מהווים את הסכם מחייב בינך. התנאים מנוסחים בלשון לצרכי נוחות בלבד, זכר גם לנקבה ולהיפך. שימוש באתר כולל הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכים למי התקנון/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשים ותנאים כל שימוש באתר מכל סוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון קל ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר. בכל מקרה של פרסום הוראות, הסותרות את הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר ו/או שירות מוצע אחר באתר. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק אישור מצד שלישי על קבלת ביצוע פעולות משפטיות – הנך מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמת הוריך, אפוטרופוסיך, ו/או צד שלישי ללעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר. לביצוע פעולות באתר תינתן לכל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (דואר אלקטרוני) באינטרנט אינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע פעולות. ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתנות לביצוע גם באמצעות סגירה. את מספר הטלפון ושעות הפעילות ניתן למצוא תחת "צור קשר"באתר. תנאי תקנון זה להשתנות להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הדי. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון. בכל מקום בו מצויינת החברה בתקנון זה ההתיחסות הנה גם למי מטעמה

אבטחת מידע
החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ופרטיות לקוחות ומיישמת מערכות ונהלים מתקדמים ביותר לאבטחת המידע של מידע וכלל משתמשים באתר, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL להצפנת מידע ואמצעים נוספים. כל המוזנים על ידי המשתמשים אל המחשוב של האתר, הם נשמרים באתר אלא עוברים לצד שלישי לחברת סליקה שעומדת בתקן PCI של חברות האשראי
מעשה בשליטה ו/או נועם מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או בו שמוש שלא בהרשאה . החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי מידע הרשומים באתר אלא לצורך לשמה הם נמסרו. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי המידע לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורים

ביטול רכישה
לא ניתן לאפשר הזמנת עבודה מרגע קבלת ההזמנה והתחלת להחליף. קורסים דיגיטליים הנרכשים לא יתאפשר לבטלם אול לקבל החזר כספי מרגע השלום. והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: ה"חוק להגנת הצרכן") והתקנות בעינינו. ביטול הזמנה יבוצע טלפונית בלבד והסבר על סיבת ההחזרה. ביטול הזמנה יתאפשר בהתאם להוראות שלהלן ועל פי כל דין
 
זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות ,קטעי וידאו, קטעי אודיו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן ה"מידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל , אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות . נאסר על משתמש להכניס שינויים , להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבמע, לשכפל, להנפיק רשיון ,ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מהמידע הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הצילומים, השיטות והסודות המסחריים, הנכסים של החברה בלבד. זכויות חלות, בין השאר, על באתר, לרבות רשימת מוצרים, תאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המפורסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). שם המתחם (שם תחום) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של חברות והן להשתמש בהן ללא הסכמתן.

אחריות החברה
החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, למשל משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה. אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא חייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם תמונות מוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, שמוצרים הנמכרים בפועל.
בכל מקרה לא תחבר באחריות כל העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה אינה אחראית לשימוש שיי משתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות במיוחד בהעברת הקורס למשתמש נוסף. בנוסף החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יעשה את השלם והמדוייק ביותר אולם מובר כי הם יכולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם. לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהיא מהגישה או שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השירות באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין אחראית לכל המיועד למשתמשים חיצוניים. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או באתר, ובכל זאת בשל הורדת המידע מהאתר.

שירות באתר ניתן להשתמש כמו שהוא ("כפי שהוא")
האתר בכללותו כולל כל המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is). אמנם, נתכוונה החברה כי היא נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו למידע. החברה מבהירה בזאת כי הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואיפורטיביות בלבד ואינו אנו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר או למתן שירותים, ועל כן מודע משתמש ומסכים כך שכל הסתמכות על הצהרות, עמדות הבעות, עצות או כל מידע. אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את החברה, ובכל מקרה המחיר בחנויות החברה יהיה הקובע. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה הערבה למידע זה. האחריות הבלעדית תחול על השניים או על המשתמש עצמו. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכישה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. החברה מקפידה לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לאבטח את האתר וכן עושה את מירב המאמצים לפעול למען שביעות רצון לקוחותיה כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי שירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין גישה. בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי ממםמם.
 
שונות
באתר כולל להי קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט ו/או פנייה מופעלים ע"י החברה. החברה לא תשא באחריותי באינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר משום המלצה על אותו אתר. לפי שיקול דעתו הבלעדי להוציא כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים
משתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלולפות ו/או להגביל ו/או למנוע את הסיוע וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/אוו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני
משתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שיגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את השימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפרל משתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת/ ו/או באם תחליט החברה כי ביצע משתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי. באתר. אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסדים ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש
משתמש אשר ימסור את הפרטיות באתר, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה כדי להטיל חובה על החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת
קיימת אפשרות של הבדל מחירים בין האתר לחנויות הרשת. החברה רשאית להמחות את הזכויות לפי תנאי אלה לכל צד שלישי כפי שי לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, שימוש, באתר
מועדון השירות לא ניתן למימוש באתר. החברות האישיות אותם ימסור החבר בהצטרפות לניוזלטר, יישארו בידיו של בורוביק יעוץ ושיווק ו/או מי מטעמו אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון סיוע של האתר ופעולות שיווק במייל או בסמסים שיבוצעו על ידי בורוביק ושיווק.

דין ושיפוט
הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד

יצירת קשר

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

צרו קשר

?Any Help

X

להשארת פרטים

X